Werkwijze Lesbegeleiding

Het is prettig om eerst kort telefonisch met elkaar kennis te maken. Dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek waarbij we kijken op welk gebied de hulpvragen liggen. Het liefst voer ik dit gesprek samen met jou en je kind.

Na ons gesprek volgt – indien nodig – een instaptoets en stel ik een handelingsplan op, waarin ik aangeef wat de doelen zijn, hoe ik ga werken en hoelang ik denk nodig te hebben. Ook kijk ik of overleg met school gewenst is. Wanneer we het eens zijn over dit plan, ga ik met veel enthousiasme aan de slag.

marlinde_kast

In de begeleiding gebruik ik de nieuwste lesmaterialen uit het onderwijs. Na een korte uitleg gaan we samen aan de slag. Waar nodig stuur ik bij. Aan het einde van de les bepreken we wat we de volgende les gaan doen.

Voor een geslaagd traject is het belangrijk dat je kind thuis oefent. Hiervoor krijgt je kind passend materiaal mee naar huis.

Indien gewenst wordt aan het einde van de les samen de voortgang besproken.