Marlinde van der Meer

marlinde_profiel2Al ruim 25 jaar werk ik als leerkracht in het basisonderwijs en sta ik met veel plezier 3 dagen per week voor de klas. Daarnaast volg ik regelmatig cursussen op reken-, lees- en spellinggebied.

Zoals je weet zijn de laatste jaren veel zaken in het onderwijs veranderd. Er is een sterkere tendens ontstaan om alles in het onderwijs meetbaar te maken. Het beleid van scholen wordt hierop aangepast en ik merk dat hierdoor steeds meer kinderen buiten de boot dreigen te vallen. Voor deze kinderen ben ik mijn praktijk begonnen.

Ik geloof dat met genoeg zorg, aandacht en vertrouwen een kind weer de mogelijkheden krijgt om tot zijn recht te komen.

Dit kan door:

  • Preteaching. Voorbereiding op komende lessen zodat de lesstof al bekend is. Dit geeft zelfvertrouwen en de lesstof kan beter beklijven.
  • Ondersteuning. Om achterstand in te halen of om op niveau te blijven. Waarbij het plezier in leren centraal staat.
  • Huiswerkbegeleiding. Leren plannen en leren leren.
  • Citotraining voor groep 2 t/m 8. Kinderen vertrouwd maken met de manier van vragen en hen leren hoe ze verschillende strategie├źn kunnen toepassen.

Begeleiding is mogelijk op de volgende gebieden:

  • rekenen, lezen (technisch en begrijpend) en spelling.
  • dyscalculie en dyslexie.