Welkom op de website van ‘BeterbijdeLes’

Met plezier naar school gaan is heel belangrijk in het leven van je kind op de basisschool. Je kind krijgt in deze periode de basis mee om in het verdere leven tot ontplooiing te komen. Soms lukt het een kind echter niet om goed mee te komen op school. Dit kan er voor zorgen dat een kind, op wat voor een manier dan ook, niet tot zijn recht kan komen.

Beterbijdeles is er op gericht om je kind:

  • te ondersteunen bij rekenen, spelling en lezen;
  • meer zelfvertrouwen te geven;
  • weer te laten geloven in hun eigen kunnen;
  • de kans te geven weer mee te komen.

De begeleiding is erop gericht je kind weer plezier in het leren te geven. Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, succeservaringen laten opdoen en het welbevinden van het kind, zijn voor mij uitgangspunten.

Kinderen met plezier leren leren, daar doe ik het voor!